Pengumuman Menarik FAS

Kejayaan bergantvng pada persiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan tentunya hanya akan ada keg@galan,”

Kempen pasukan b0la sepak Selangor FA (FAS) untuk musim 2019 baru sahaja ber@khir pada minggu lepas, namun persiapan rapi untuk tahun hadapan telah pun bermula sejak beberapa bulan yang lepas.

Sepanjang tempoh ini, pihak pengurusan terus kom!ted untuk memperkvatkan pasvkan utama Selangor yang merangkvmi barisan pemain dan juga kejurulatihan kerana percaya ia adalah antara int!pati utama kejayaan sesebuah kelab b0la sepak.

Antara keputusan besar yang diambil oleh pihak pengurusan adalah peng3kalan khidmat B. Satiananthan (Coach Satia) sebagai ketua jurulatih pasukan utama untuk tahun 2020. Keputusan ini adalah satu t!ndakan yang wajar sekiranya pencapaian beliau sepanjang musim ini dilihat secara keseluruhan.

Keputusan untuk meneruskan khidmat Coach Satia bukan satu keputusan yang mudah dan ia merupakan keputusan bersama yang telah mendapat persetujuan maj0riti jawatankuasa Liga Pr0fesional FAS (FAS Pro-League).

Sebagai permulaan, Coach Satia merupakan jurulatih Selangor FA yang mempunyai peratvsan kemenangan paling tinggi sejak musim 2016 (tahun selepas Selangor FA memenangi kejuaraan Piala Malaysia pada musim 2015). Tambahan pula, Coach Satia juga adalah antara jurulatih Selangor yang mempunyai peratusan kekal@han paling r3ndah untuk tempoh yang sama.

Coach Satia telah memperoleh pencapaian sedemikian walaupun berhadapan dengan pelbagai kek@ngan di luar kawalan terutamanya semasa awal musim ini. Kek@ngan tersebut termasuk kekurangan masa untuk mengenalpasti pemain yang diperlukan pasVkan dan bilangan kec3deraan yang dihadapi oleh para pemain t0nggak pasukan.

Harus diingat bahawa biarpun pemain utama pasukan ini dilanda keced3raan jangka masa panjang, Selangor telah menjadi pasukan kedua paling banyak menjaringkan g0l dalam carta liga dan semua ini bukanlah berlakV secara kebetulan, tetapi dari aspek takt!kal yang telah ditetapkan oleh Coach Satia.

Daripada analisis yang telah dilakukan, banyak perl@wanan yang melibatkan pasukan Selangor untuk musim ini telah ber@khir dengan keputusan seri disebabkan kelem@han-kelem@han yang akan diperbaiki dengan kemasukan pemain-pemain baru untuk musim hadapan.

Beberapa pengumVman menarik akan diumumkan oleh pihak FAS sebelum hujung tahun ini dan kami sentiasa mengalu-alukan sokongan daripada peny0kong setia Red Giants.

Transf0rmasi yang dibawa oleh Tuanku Presiden, DYTM Tengku Amir Shah telah menit!kberatkan kelangsungan jangka masa panjang dalam seluruh aspek kelab bola sepaK bermula daripada pengukuhan kew@ngan, pasukan utama, pembangunan pemain muda, mempertingkatkan kemudahan infrastrvktur dan banyak lagi.

Memang benar, menamatkan musim dengan berada di tangga ketiga liga dan berjaya mara ke separuh akhir Piala Malaysia, bukanlah satu kejayaan yang boleh kami can@ng-can@ngkan, namun pasukan yang baru sahaja ditvbuhkan ini ternyata telah bersa!ng semampu boleh dan berharap m0mentum ini akan berterusan bagi musim yang akan datang.

Kita telah melihat kejatvhan banyak pasukan sama ada di dalam atau luar negara apabila pihak pengurvsan tidak memberi pen3kanan terhadap kestab!lan kew@ngan dan perancangan jangka masa panjang. Seperti anda, kami juga dah@gakan kejuaraan lebih-lebih lagi untuk sebuah pasvkan yang besar seperti Selangor FA.

Usaha yang diterajvi oleh Tuanku Pres!den dan juga barisan pengurusan untuk mengukvhkan kedudukan kelab di dalam setiap aspek sukan b0la sepak sedang giat dijalankan. Kami yakin kita berada atas l@ndasan yang tepat.

Sekali lagi, FA Selangor ingin mengvcapkan terima kasih dan sangat menghargai sokongan yang diberikan kepada pasukan Merah Kuning sepanjang musim 2019 dan berharap agar sokongan tersebut akan bertervsan untuk musim hadapan.Kita adalah satu.